แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นกันเถอะCool
 

★名前を言う★

My name is _____.
I’m _____.


I’m Tomoko. (ともこです。)

★自分が何をしている人なのかについて★

I’m a _____.

例 
I’m a computer engineer. (コンピュータエンジニアです。)
I’m a homemaker. (主婦です。)
I’m a student. (学生です。)
I’m a college student. (大学生です。)
I’m a high school student. (高校生です。)

★仕事について★

I work for ____.  〔会社名や会社の業種など 〕


I work for ABC Company. (ABCカンパニーで働いています。)
I work for a trading company. (商社で働いています。)

★学校・専攻について★

I’m majoring in ____.
My major is ____.
I study ____.
I go to ____. 〔 学校名など 〕


I’m majoring in psychology. (心理学を専攻しています。)
My major is sociology. (専攻は社会学です。)
I study accounting. (会計学を勉強しています。)
I go to ABC University. (ABC大学に通っています。)
 

★ 住んでいる場所について★

I live in ____.


I live in Tokyo. (東京に住んでいます。)

★出身地について★

I’m from ____. 〔~の出身です。〕
I was born and raised in ____. 〔~で生まれ育ちました。〕


I’m from Osaka. (大阪出身です。)
I was born and raised in Nagoya. (名古屋で生まれ育ちました。)

★家族構成について★

I have ____. 〔兄弟・子供など〕
We are a family of ____. 〔_人家族です。〕


I have two children. (子供が二人います。)
I have an older sister and younger brother. (姉と弟がいます。)
I don’t have any brothers or sisters. (兄弟はいません。)
I’m the only child in the family. (一人っ子です。)
We are a family of four. ( 4 人家族です。)

★趣味や余暇の過ごし方について★

I like ____. 
I love ____.
I often go to ____ on weekends. 〔週末によく行くところ〕
I [do something] in my free time / on weekends. 〔自由な時間がある時、週末によくすること〕


I like cooking. (料理が好きです。)
I like fishing. (釣りが好きです。)
I love traveling. (旅行が大好きです。)
I love eating out. (外食が大好きです。)
I often go to see movies on weekends. (週末にはよく映画を見に行きます。).
I enjoy shopping in my free time. (空いた時間はショッピングを楽しみます。)

Comment

Comment:

Tweet

สวัสดีค่ะ มีลงเป็นfanpageในfacebook หรือมีlineมั้ยคะ พอดีเรื่องปรึกษาหลังไมค์น่ะค่ะ

#1 By Ning (110.168.232.236|110.168.232.236) on 2015-02-19 20:21