ผมเคยนั่งลิสต์พวกคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ที่เจอบ่อยๆเวลาทำงานหรือได้ยินคนญี่ปุ่นพูด

บางบริบทเวลาสนทนาภาษาญี่ปุ่นเราจำคำศัพท์คำเพียงคำเดียวไม่ได้นะครับ ควรจะ

จำแบบเป็นท่อนไปเลย ในบริบทนั้นก็จะมีคำศัพท์อื่นๆ ปนอยู่ด้วยจะมีประโยชน์เวลา

เราเอาไปประยุกต์ใช้นะครับ ที่รวบรวมมานี่ก็คร่าวๆน่ะครับรวบรวมมาจากหลายๆ

สถานการณ์ จำแล้วเอาไปพูดหรือแปลได้ทันทีเลยครับ แนะนำว่าควรใช้ปากจำครับ

หมายความว่าพูดให้ติดปากครับ จะลดเวลาในการนึกคำแล้วอ้ำอึ้งของเราได้ ลองดูคับ

表現標準 (Standard Speeh)
No.Thai & EngJapanese
1ในเวลาเดียวกับ...と同時に ...と同じタイミングで
2ทำให้ถูกต้อง正確にする
เป็นทางการ正式に (formal)
3ให้.....สามารถทำได้出来るようにする
4ตัดบัญชี引き落とす
5เรียกของ引き取り
6เบิกของ支払いだし
7ใส่ลงไป (ในข้อมูล)取り込む
ดึงข้อมูล ออกมาได้取り出せる。
ใส่ข้อมูลลงใน (โหลดข้อมูล)落とし込む
8ตอนทีเลือก (hi) ก็จะมีหน้าจอはい」を選択した時、(Click)